Klus Desing

Kariéra

Firma KLUŚ již téměř 15 let vyvíjí inovativní řešení osvětlení založená na technologii LED Navrhujeme a vyrábíme širokou škálu moderního osvětlení, které je určené pro vnitřní i venkovní použití. Díky široké síti obchodních zástupců, jsme schopní se dostat k zákazníkům po celém světě.


Stále hledáme další zajímavé uchazeče, kteří mají zájem se připojit k některému z našich oddělení:

  • Navrhování nových produktů
  • Prodej a Marketing
  • Výroba a Balení
  • Skladování a Logistika
  • Administrativa

Nyní hledáme osoby na následující pracovní pozice.

Životopisy a osobní údaje obdržené během náboru zaměstnanců, budou uchovávány po dobu nezbytně nutnou pro účely provedení náboru, nejdéle však po dobu 12 měsíců od data jejich přijetí. Zájemce o účast v dalších a podobných náborech prosíme o uvedení do svého životopisu doložky s obsahem „Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů obsažených v žádosti týkající se náboru zaměstnanců, pro potřeby současného a příštího náboru, a to po dobu nejdéle 36 měsíců.“ Osobní údaje uchováváme pro účely náboru na pracovní pozici uvedenou v oznámení a případně pro budoucí nábor zaměstnanců, pokud takový souhlas obdržíme. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro provedení výše uvedených účelů. Po uplynutí uvedené doby jsou osobní údaje vymazány a nejsou zpracovávány pro žádný jiný účel. Údaje nepodléhají profilování ani automatizovanému zpracování. Žádosti zpět nezasíláme. Kontaktujeme vybrané kandidáty.

Osobní údaje jsou zpracovávány na základě a v souladu s obsahem nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). Údaje jsou společně spravovány společností KLS sp. z o.o. a Kluś Sylwester Kluś, obě se sídlem v Kamionce na ul. Świerkowa 6, kontakt daneosobowe@klus.com.pl, tel. 22 757 40 51. Osobní údaje mohou být předávány spolupracujícím subjektům na základě dohod o pověření v rozsahu nezbytném pro dosažení výše uvedených účelů. Údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor. 

Osoba, které se údaje týkají, má nárok odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, má nárok na přístup k obsahu a na přenos svých údajů, na jejich opravu, odstranění nebo omezení zpracování a také nárok na podání stížnosti Předsedovi úřadu na ochranu osobních údajů.